Nytt medlemssystem og endring av fakturering

Nå er vi over på det nye medlemssystemet fra idrettsforbundet.

Nye medlemssider

Alle medlemmene kan se og administrere medlemsskapet sitt fra https://imsapp.nif.no/

Fakturering

Det nye systemet vil også sende ut fakturaer fremover. Husk at gamle KID nummer ikke kan brukes på den nye løsningen, så pass på å benytte ny kid og kontonummer for betaling av nye fakturaer. De som har utestående purringer fra det gamle systemet må betale de med gammelt kid og kontonummer.

Vi går nå over til å fakturere per semester. Prisene blir de samme som før, men det faktureres frem til juli med en gang. Dvs:

Voksne fra 17 år: 720 kr per semesteret + 300 kr i årskontingent

Ungdom mellom 13 og 17 år: 600 kr per semester + 300 kr i årskontingent

Barn til og med 12 år: 480 kr per semester + 200 kr i årskontingent

Ettersom vi nå har kommet til februar vil første regning ha en rabatt på 120/100/80 kr slik at dere ikke må betale for januar en gang til.

Årskontingenten faktureres selvfølgelig bare en gang i året, så dere vil ikke få den til høsten.

OBS: dersom dere får årskontingenten på en faktura og treningsavgiften på en annen, så må dere betale de hver for seg.