Saksliste årsmøte 2022

Til medlemmer i Grimstad Karateklubb

20.03.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Grimstad Karateklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.02.2022

Årsmøtet avholdes kl. 18:00 torsdag den 24.03.2022 i 2. etasje i Sparebanken Sør Amfi Grimstad.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Vedta fortsatt bruk av forenklet lovnorm

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 Styreleder

15.2 Nestleder

15.3 Øvrige styremedlemmer

16: annet

Med sportslig hilsen

styret i Grimstad Karateklubb