Årsmøte 2021

Vi holder årsmøte torsdag 4. mars kl 18:00. Møtested kommer senere, men vi må muligens gjennomføre årsmøtet elektronisk i år.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21. februar til post@grimstadkarate.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Grimstad karateklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Grimstad karateklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Grimstad karateklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@grimstadkarate.no