Årsmøte 2023

Saksliste årsmøte 2023

Til medlemmer i Grimstad Karateklubb

27.02.2023

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Grimstad Karateklubb

Årsmøtet avholdes kl. 19:30 tirsdag 28.03.2023 i 2. etasje i Sparebanken Sør Amfi Grimstad.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styreleder

14.2 Nestleder

14.3 Øvrige styremedlemmer

15: annet

Med sportslig hilsen

styret i Grimstad Karateklubb