Agenda for årsmøte 2021

Styret viser til innkalling til årsmøte av 13.01.2021

Årsmøtet avholdes kl. 18:00 torsdag den 04.03.2012 på møterommet i 2. etasje i Sparebanken Sør Amfi Grimstad. Møtet vil også bli streamet.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle forslag om å ta i bruk forenklet lovnorm (1)

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 Styreleder

15.2 Nestleder

15.3 Øvrige styremedlemmer

16: annet

Med sportslig hilsen styret i Grimstad Karateklubb

1: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/