Rabattert trening for aldersgruppen 13-25 år våren 2023

Grimstad Idrettsråd har tildelt oss en ekstrabevilgning etter kriteriet "Holde medlemsavgifter etc så lave som mulig slik at flest mulig barn og unge kan delta mm".

Vi har derfor bestemt oss for å bruke midlene til å gi alle medlemmer som ønsker det mulighet for å trene for 500 kr denne våren. Dette inkluderer også årsavgiften.

Midlene er i rettet mot aldersgruppen 13-19 år, men klubben dekker også dette for medlemmer opp til og med 25 år.

Nye medlemmer som ønsker denne rabatten velger det i innmeldingsskjemaet. Eksisterende medlemmer som ønsker denne prisen må gi beskjed om det.

Om det er noe igjen i "potten" viderefører vi tilbudet til høstsemesteret.