Sommeravslutninger for barn og ungdom

Avslutning for barn

Mandag 28. Juni, kl. 17.00 da er det barn og Ungdommer som står i fokus. Sett av dagen til sommer avslutning som gjennomføres først med litt trening, etterfulgt av frukt, kake og frilek. Klubben stiller med frukt og vi håper noen foreldre/barn kan hjelpe med kakebaking. Fint om dere kan gi oss en beskjed dersom dere kan hjelpe med å bake, slik at vi får en oversikt. For at vi skal få en oversikt over hvor mange som kommer for å beregne fruktmengde, er det ønskelig med påmelding. Fristen for påmelding er 24. Juni. Send navn på SMS til mob. 93460374