Åpen barnetrening i vinterferien

Mandag i vinterferien har vi en åpen barnetrening kl 17:00 til 18:00.

Alle mellom 6 og 13 år kan delta gratis på denne, og så lenge det er plass, så er det lov for foreldre å være med også.

Bekledning: vanlig gymtøy, minus sko